Kikombe Cha Umoja


Other Symbols: Mazao | Mkeka | Kinara | Vibunzi | Zawadi |Kikombe Cha Umoja

Kikombe Cha Umoja

A big cup,
The kikombe cha umoja,
Is a symbol of staying together.
Everyone sips juice of wine
From the kikombe
At Kwanzaa time.